Reiki 3. Derece Eğitimi

Her varlık, evrensel hayat gücü vasıtasıyla varlığını sürdürür. Bu hayat enerjisi beden içerisine çakralar yoluyla akar. Beden içerisinde bu enerjinin akış yollarına meridyenler ve nadiler, bedenin çevresindeki enerji alanına da aura ismi verilir. Yaşam enerjisi hücrelere ve organlara sürekli bir şekilde akarak, onları tazeler ve çalışmaya devam etmelerini sağlar. Bu enerjinin akışı engellenirse ( öfke, korku, endişe, kıskançlık ve benzeri olumsuz duygu ve düşünceler) bedende bazı aksaklıklar meydana gelecektir. Çünkü negatif duygu ve düşünceler, bu enerjinin akışı esnasında bozukluk meydana getirir. Bu bozukluklar ilk olarak enerji bedenin katmanları üzerinde ve sonrada fiziksel beden üzerinde ortaya çıkar. 

Reiki
bireye akarken hem enerji bedendeki, hem de fiziksel beden üzerindeki dengesizlikleri dağıtarak o bölgedeki frekansı arttırır. Düşük frekanslı enerjinin parçalanma yoluyla dağılmasını sağlar. Sonuç olarak hayat gücünün akışını tamir edip, sağlıklı ve doğal bir şekilde akmasını gerçekleştirir.

Reiki’nin üçüncü seviye eğitimi reiki üstadı olma seviyesidir. Bu aşama içerisinde ilk olarak, öğrenciye üstat sembolü öğretilir. İnisiyasyon uygulanır ve üstat sembolünün kullanım biçimleri öğretilir. Bu aşama, ileri seviye olarak isimlendirilebilir. Daha sonraki aşamada ise üstat olma yeteneği verilir. Üstat sembolü, daha yüksek enerjilere açılmak ve bu açılma yeteneğini kuvvetlendirmek amacıyla verilir. Yüksek enerjiler için daha geniş bir Reiki kanalı olmayı sağlar. Bu sembol, titreşimi çok kuvvetli bir güçtür. İnisiyasyon işlemi esnasında daha yüksek enerjilere kanalize olunur. Meditasyon ve bireysel gelişimde kullanılır. Bu sembolün odak noktası ruhun tedavisidir. Birçok kişi, bu seviyeye üstat olmak için değil, şifa uygulamalarının daha ileri yöntemlerini öğrenmek için katılır. Reiki üstadı olmak, uzun süreli çalışmalar gerektirir. Bu düzeyde, Reiki sisteminin öğretilmesi ile ilgili bilgiler vardır. Reiki’ye uyumlanma, yani inisiyasyon uygulama bilgileri bu eğitim içerisinde öğretilir. Üstat sembolü ile yapılan çalışmalarda, Reiki’nin meditatif yönü yoğunluk arz eder. Ruhî tekamül ağırlıklı ve uzun zamanlı bir eğitimdir. 

Üçüncü aşama, geleneksel Usui sistem düşünce biçimine göre yaşamını Reiki’ye adayacak olanlara verilir. İkinci ve üçüncü aşama eğitimleri arasında birkaç sene geçmesi beklenir. Aday, bu süre içerisinde dikkatli bir şekilde izlenir. Reiki üstadı olmak, öğrencinin yaşamına ciddi bir sorumluluk yükleyecektir. Sadece inisiye etmek, Reiki üstadı olmak adına yeterli değildir. Reiki üstadının öğrencilerine ve Reiki’ye karşı olan sorumluluğu, yaşamlarında doğru uygulamayı yapmayı öğretmektir. Öğrencinin üçüncü aşamayı talep etme hakkı yoktur. Bu, yalnızca hocası tarafından sunulabilir. Modern düşünce biçimi, daha az kısıtlama ile çalışmaktır.
 
Enerji düzeyinde başlayan bozuk bir titreşim, zihinsel ve fiziksel düzeyde hasara yol açacaktır. Reiki, vücuttaki sağlığın, uyumun ve dengenin düzenlenmesi için bir etken işlevi yapar. Bizler zihnimizi mikroskop altına koyamadığımız için, hücrelerimizi mikroskoba koyup inceleriz. Sadece beden üzerine odaklanıp zihin-beden bütünlüğünü gözden kaçırırız. Oysa zihin ve beden arasındaki ilişki öylesine bütünleşmiştir ki, psikolojik ya da duygusal nedenleri bulunamayacak hiçbir hastalık yok gibidir. İşte bu bağlamda Reiki, bizlere kalbimizle düşünmenin yollarını açar. Reiki, enerji şifa sistemi, düşünceler, dünyayı şekillendiren enerji altında yatan dinamo doğrudan gücüne sahip olduğu inancı dayanmaktadır.

Reiki Japonca bir sözcük olup "evrensel yaşam enerjisi" anlamına gelmektedir. Bizi çevreleyen evren, sonsuz ve tükenmeyen bir enerjiyle doludur. Bizi hayatta tutan da bu evrensel, aslî ve yaratıcı güç ve enerji kaynağıdır. Reiki bu doğal şifa enerjisidir ve uygulayıcının ellerinden güç dolu ve konsantre bir biçimde akmaktadır.

Reiki beden ve ruhu dengelemekte ve her plânda etki göstermektedir: bedensel, zihinsel, duygusal ve ruhsal plânda Reiki kendi kendini tedaviyi desteklemekte, beden ve zihni güçlendirmekte, engelleri ortadan kaldırmakta, zehirlerden arındırmakta, güç merkezlerini (çakralar) dengelemekte, ahengi tekrar oluşturmakta ve sınırsız kalitede akmaktadır.

Reiki akışı sırasında; bedenin enerji kanallarındaki düğümleri çözer, tıkanıklıkları açar, tüm dokulara pozitif etki eder, hasara uğramış kısımlarını düzeltir, enerji yollarını ve vücudu temizler, kuvvetlendirir. Enerji alanımızın titreşimi artar ve bizi negatif duygu ve düşüncelerin saldırısından korur. Ruhsal, zihinsel ve duygusal stresler boşalınca fiziksel hastalık iyileşir.
Reiki bedenin kendini iyileştirme yetisini canlandırır, aktive eder. Böylelikle Reiki doğal şifa sürecimizi başlatır, destekler ve güçlendirir.

Reiki kendi iç enerjimiz değil, evrende var olan yaşam enerjisidir. Reiki uygulayıcısı ister kendine, ister bir başkasına Reikiuygulasın kendinden bir enerji vermez; sadece Reiki’ye kanal olur, enerjisi azalmaz aksine artar. Reiki uygularken her iki el de şifa vermek niyetiyle bedene konulduğunda enerji akmaya başlar.

Reiki 3. Derece Eğitimi (3 a)


Reiki 3. Derece Eğitiminde, öğrenci Reiki Master sembolüne inisiye edilir. Master sembolün bizi  tanrısal kıvılcıma ulaştırmasının dışında Üçüncü Dereceyle ilgili söyleyecek pek  fazla  şey  yok.  Bazı  insanlar  buna  “yüksek  benlik”  der.  Ama    ben  bu  deyişi  pek sevmiyorum çünkü kolaylıkla yanlış anlaşılabilir; sanki bizimle konuşan daha yüksek, daha büyük,  daha  iyi  bir  ego  varmış  gibi  algılanabilir.  Tanrısal  kıvılcım  dediğim  şey  bütün kelimelerin  ve  dillerin  ötesindedir.  O  saf  varlıktır,  oluşun  merkezidir;  yalnızca  mutlak sessizlikle bulunabilir, içte ve dışta...

Reiki 3. Derece Eğitiminde asıl olarak özel meditasyonda kullanılır. Reiki 3. Derece Eğitiminden sonra, Reiki  sistemi  tamamlanmıştır.   Master  sembol  ne  zaman  isterseniz  ve  ne  kadar  sıklıkla kendinizi inisiye etmek isterseniz kullanılabilir. Yardımcı bir egzersiz Üçüncü Derece Reiki’yi uykuya dalmadan önce kullanmanızdır, sık  sık  kendinizi  gece  boyu  onun  güzel  kokusunu  taşır  bulacaksınız  ve  sabah  bilinçle uyanacaksınız.

Reiki 3. Derece Eğitimi (3 b)


Reiki 3. Derece Eğitimi (3 b) ,  öğrencilere  başkalarını  önceki  bütün  derecelere  nasıl  inisiye edecekleri öğretilir. (Bazı okullar sadece derecelerden ilk ikisine inisiye etmeyi öğretir.)

Reiki 3. Derece Eğitimi (3 b)  sadece  Reiki’yi  ve  kendilerini  diğerleri  ile  paylaşmak  isteyen insanlarla ilgilenir Kişisel  olarak,  sadece    Reiki’ye  inisiye  etmeyi  severim  çünkü  bu  bana  gezgin dostlarımla  yargının , tercihlerin ve nefretin ötesinde çok derin ve sevgi dolu bir düzeyde buluşma  fırsatı  verir.   Öğretmen  Reiki  enerjisi  için  sadece  bir  kanal  olduğundan  , inisiyasyonlar  öğrenciden  aktığı  gibi  ondan  da  akar.  Bu  olay  muhteşem  bir  birlik  hissi uyandırır.

Ancak bir Reiki öğretmeni olarak çalışmak herkesin işi değildir ve inisiyasyon olayını öğrenmek  yeterli değildir.Aslında Reiki gibi nazik bir şeyi öğretmeye koyulmadan önce , kişinin yetenekli bir iletici ve insanlık aşığı olması gerekir. Hepsinden önce , Reiki öğretmeni öğrencisi  ile  arasındaki  ilişkinin  iki  taraflı  olduğunu  ve  iki  tarafında  bir  şükran  hissiyle dolması gerektiğini unutmamalı diye düşünüyorum. Öğretmensiz bir öğrenci öğrenemez ama öğrencisiz bir öğretmen de öğretemez !

Reiki’yi öğretmek çoğu zaman mükafatlandırılır ama aynı zamanda karanlık bir yanı da vardır.Öğretmenlik Derecesi boyunca    ve çoğunlukla bundan sonra da ,öğrencinin tutudeğişebilir. Karım Chetna’nın bana son zamanlarda söylediği gibi “ Öğretmenlik Derecesi eğitimi boyunca gerçek arkadaşlarının kimler olduğunu anlıyorsun!”

Bazı insanlar ikilik , sen ve ben fikrine çok takılırlar , öyle ki başka bir insandan Reiki ( veya bu konuda başka bir şey ) öğrenmiş olma fikrine dayanamazlar.

Ruhsal  dünyada  öğreten  bir  kişi  bu  problemle  er  veya  geç  karşı  karşıya  gelmek zorundadır. Bazı insanlar onlara öğrettiğiniz için sizden tamamen nefret edecekler.

Bununla beraber, burada öğrenilmesi gereken bir ders var , koşulsuz güven içinde bir ders , hepimizin er geç öğrenmek zorunda olduğu bir ders.

Yaşadığımız dünya tümüyle enerjiden oluşmaktadır. Biz de çevremiz de enerjiden oluşuyoruz. Soracağımız ilk önemli soru, “Bu enerjiyi nasıl kullanabiliriz?” olmalı. Bu enerjiyle iletişime geçmek için birçok yol var: zihnimiz, hayal gücümüz, anılarımız, düşlerimiz, duygularımız ve bedenlerimiz. Bunların hepsi enerji kaynaklarının kapılarıdır. Enerji aktarımının sırrı, kendinizi pozitif enerji yüklü bir kaynağa bağlı hissetmek ve bu enerji akımını bir başkasıyla paylaşmaktır. Öğrettiğim enerji aktarımı metotlarının hiçbirinde aktarmayı siz yapmıyorsunuz, siz sadece bu akışın gerçekleşmesine olanak sağlıyorsunuz, tıpkı bir kablonun elektriği akıtması gibi.

Enerji aslında kendini aktarır. Siz burada enerji aktaran bir araç, bir kanalsınız. Bu enerjinin kaynağı kendinizi mutlu hissettiğiniz her şeydir. İnsan mutluyken kendini rahat bırakır ve pozitif enerjiyle yüklenir. Bu enerji iyileştirici gücün kaynağıdır. Birçoğumuzun yaşamımızın bir döneminde mutluluk seli yaşadığı anlar olmuştur. Kişi kendini o kadar mutlu hisseder ki içi içine sığmaz. İşte bu anları hatırlamak pozitif enerji kaynaklarından biridir. Bazen düş kurarken, bir anda içimizi müthiş bir coşku doldurur. Bu anıları ve düşleri kullanmayı üçüncü İEA metodunda öğreneceğiz. Enerji kaynağına ulaşmanın bir başka yolu da bedenimizin içinde ve dışındaki kaynak merkezlerle bağlantıya geçmektir.Bu kaynak merkezler pozitif enerjinin doğal kapılandır Bu insini sevdiğimizde kalbimizdeki kaynak merkezlen enerji akar.

Ücretsiz ön görüşme yapmak için bizden randevu almanız yeterli olacaktır.

Reiki Eğitimi ilgili detaylı bilgi için :

İzmir Reiki Eğitimi için 0(232) 422 59 54 yada 0 (535) 667 32 24 numaralı telefondan ulaşabilirsiniz veya İzmir Reiki Eğitimini tıklayabilirsiniz.

İzmir Karşıyaka Reiki Eğitimi için .0(232) 369 50 81 - 0(532) 100 11 65 numaralı telefondan ulaşabilirsiniz veya Karşıyaka Reiki Eğitimini tıklayabilirsiniz

Denizli Reiki Eğitimi 0 (258) 213 0 999-  0 (532) 100 11 65  numaralı telefondan ulaşabilirsiniz veya Denizli Reiki Eğitimini tıklayabilirsiniz.

Antalya Reiki Eğitimi için 0 242 323 73 15 yada  0 (505) 445 15 31 numaralı telefondan ulaşabilirsiniz veya  Antalya Reiki Eğitimini tıklayabilirsiniz.

Muğla Reiki Eğitimi için 0(252) 213 00 98 - 0 (532) 100 11 65  numaralı telefondan ulaşabilirsiniz veya Muğla Reiki Eğitimini tıklayabilirsiniz.
Bu makale şu konularla ilgili olabilir :reiki 3 sembolleri - usui reiki 3 - reiki 2 - reiki ile olumlama çalışması - reiki 4 - reiki sembolleri - reiki master -

Yorumlar