Çakralar - Reiki

Reiki, 1920’lerde Japonya’da,  Mikao Usui’nin Kurama Dağında yaptığı yirmi bir günlük uzun meditasyonu sırasında yaşadığı bir ruhsal deneyim sonucunda, bunun bir şifa enerjisi olduğunu algılaması ile başlıyor. Usui, 1922 yılında Usui Reiki Ryoho Gakkai adlı bir organizasyon kuruyor ve burada hem şifa veriyor, hem de aktarmayı öğretiyor. Zamanla hem bu kuruluş içinde hem de dışarıda öğretmen yetiştirmeye başlıyor. 1923 senesinde Tokyo’da yaşanan Kanto depreminde büyük yararlılık gösteriyor, imparator tarafından onurlandırılıyor. Kendisiyle yapılan bir röportajda, iki bin kişiyi Reiki enerjisine açmış olduğunu söylüyor. Usui 1926 yılında geçirdiği bir kalp krizi nedeniyle yaşama veda ediyor.

 Japonca bir sözcük olup evrende var olan bir çok enerjilerden sadece bir tanesidir. Usui Reiki iki kelimeden oluşmaktadır

. Rei ve Ki

• Rei bilgelik, tanrısal şuur demektir. Bu bize Tanrı’ dan yada yüksek benliğimizden gelen bir bilgidir.

• Ki ise evrensel enerji, yaşam gücü anlamındadır. Bu enerji sadece fiziki bedene değil duygular ve ruhsal hayata da etki etmektedir.

Evrende sonsuz yaşam enerjisi vardır ve Usui Reiki bunlardan yalnızca bir tanesidir. Beden katmanlarından bahsetmek gerekirse;

•    Eterik beden üzerinde zihinsel beden yer alır.

•    Zihinsel beden üzerinde duygusal beden yer alır.

•    Duygusal beden üzerinde ruhsal beden yer alır.

Bu bedenlerin hepsi aura’ yı oluşturmaktadır. Her bedenin sembolü vardır. Bedenimizin dışsal enerji alanına aura denir. Bu beden katmanlarının hepsi aura’yı oluşturmaktadır. Usui Reiki güçlü bir enerjidir, sadece fiziksel şifa gerektirmekle kalmaz ruhsal denge de meydana getirir, geçmişe ve geleceğe gönderilebilir.

Usui Reiki enerjisinin aklı ve şuuru vardır. Kişinin ihtiyacına göre akar. En çok ihtiyacı olan yerlerde kendi kendine yoğunlaşır. Bu yaşam enerjisi bedene Chakralar yoluyla akar. Beden çevresindeki enerji alanına Aura bedenin içsel enerji alanına chakra denmektedir. Fiziksel beden ve Auralar birbirine Chakralar vasıtasıyla bağlanırlar.

Usui Reiki kısaca kelime anlamı olarak Evrensel Yaşam ve Şifa Enerjisi'dir. Bu doğal enerji, evrende yaratıcı güç tarafından kişilerin elleri ile akar. Şöyle ki; Bütün dünyada var olan ve yeni çağ döneminde Türkiye'de bir doğal şifa ve tamamlayıcı tıp yöntemi olarak her gün yaşam biçimimizin parçası olan Usui Reiki pek çok kişi tarafından; gerek ruhsal gelişim, gerek bedensel gelişim, gerekse zihinsel gelişim amacı ile kullanılan evrensel yaşam enerjisidir. Aynı zamanda şifa etkili bir enerjidir. İnisiye olan kişi ellerini kullanma yolu ile Usui Reiki enerjisini aktarabilir.

Çakra sözcüğü son zamanlara kadar fazla bilinen ve sıkça kullanılan bir sözcük değildi ancak günümüzde insanların ilgisini çekmeye başladı. Çoğu insan bu konuda bilgi sahibi olmak ve vücudundaki Çakraları en verimli şekilde kullanmak için farklı araştırmalar yapıyor.

Çakra, tekerlek veya çark manasına gelen bir kelimedir ve eski Hint dillerinden birinden alınmıştır. Çıplak gözle  göremediğimiz enerji bedenimiz üstündeki Çakra benzeyen delikler çakralardır. Oldukça geniş ağızları vardır, enerji bedenine yaklaştıkça ağız kısımları daralır. Enerji kaynağından etrafa yayılan enerjileri enerji bedene ulaştırma vazifesini üstlenmişlerdir. Kutsal enerjilerin vücudumuza erişmesini sağlayan kapılar şeklinde düşünülebilir. Her bir çakra vücudun farklı bir bölgesine enerji taşır ve o bölgeden sorumludur. Fakat vücut bir bütün olduğundan, bütün Çakralar esasen birbirine bağlı bir biçimde çalışır. Bu kapılardan herhangi birinde sorun olduğu ve kapı etkili bir biçimde çalışamadığı zaman, beden üzerinde enerji akışı tam olamaz, bir takım hastalıklar baş gösterir.

Farklı bazı araştırma grupları, değişik sayıda çakranın var olduğundan bahseder. Fakat genel olarak kabul görmüş, ana çakraların yedi adet olduğu ve bu çakraların yanında birçok irili ufaklı çakranın mevcut olduğudur. Bütün Çakraların görevi birbirinden farklı olup değişik isim, renk ve biçimleri vardır. Fiziksel bedenimiz olduğu gibi, hepimizin enerji bedeni de mevcuttur. Çakralar, fiziki beden ile enerji bedenimiz arasında iletişim vazifesini üstlenmişlerdir.

Çakralar bir takım kaynaklarda lotus ismiyle de adlandırılır. Lotus çiçeğinin sembolü, bize hayat enerjisi olan Çakranın özellikleri konusunda da bilgi verir. Lotus, Asya'da çok sayıda türü yetişen ve bizim nilüfer olarak isimlendirdiğimiz bir çiçektir. Çiçek ve yaprak kısmı suyun üzerindedir fakat kökleri yüzeyden çok çok aşağıda, suyun derinliklerine doğrudur. Aslında çiçek ve yaprakları besleyen, bu gizli kalmış köklerdir. Bu, bir bakımdan insanların durumuna benzetilebilir. Çakralar insanları besleyen, derinlerde bulunan köklerdir. Onlar olmaksızın yaşam olmaz. Kökler ne kadar sağlıklı ve iyi bir halde ise insanın fiziksel ve ruhsal bedeni de o derecede sağlıklı ve iyi durumdadır.

Çakralar, tekerlek veya lotuslar vücudumuz üzerinde nerededirler?

Vücudumuz üzerinde yedi tane büyük ana çakra bulunmaktadır. Küçük çakralar çok miktarda olup bunlarla ilgili olarak değişik bir takım kaynaklar farklı bilgiler vermektedir. Hali hazırda kabul görmüş olan 7 büyük çakra şunlardır: Başın hemen üst kısmında bulunan hükümdarlık merkezi, alın çakrası, boğaz çakrası, kalp çakrası, güneş sini-rağı çakrası, sakral çakra ve kök çakra. Temel merkezden başlayıp hükümdarlık merkezine ulaşıncaya kadar olan renklerin sıralanışı şu şekildedir: Kırmızı, turuncu, sarı, yeşil, mavi, lacivert ve mor.
 
ÇAKRALAR

BİRİNCİ ÇAKRA: Kök merkez anlamına gelir, kuyruk sokumuyla ve üreme organlarıyla bağlantılıdır. Beşeri potansiyelimiz, temel yaşamsal ihtiyaçlarımız, ilkel ya da içgüdüsel yönlerimizle ilgilidir. Kök çakranın rengi kırmızı’dır.

İKİNCİ ÇAKRA: Omurga bölgesinde lumbar bölgesinde kesişir, dalak, böbrek ve pankreas meridyenleri ile bağlantılıdır. Bu Çakraya karın çakrası da denir. Bedendeki şuursuz faaliyetler, cinsel dürtüler ve otomatik güdüsel ilişkilerle ilgilidir. Bu çakranın rengi turuncu’dur. Bu iki çakrada da en güçlü ve en sorunlu cinsel bağımlılıktan üreyen, karmanın tohumları saklanmaktadır.

ÜÇÜNCÜ ÇAKRA: Solar pleksus, güneş sinir ağı adıyla da bilinir. Bu Çakra böbreküstü bezler, adrenaller, mide ile ilişkili meridyenlerle  bağlantılıdır. Başkalarına hükmetme, ben merkezci duygular, kendi kendine eşkoşmayla ilgili olan bu çakrada duygulara ve imajinasyona bağımlılıktan üreyen karmanın tohumları saklanmaktadır. Bu çakranın rengi ise sarı’dır.

DÖRDÜNCÜ ÇAKRA:
Kalp Çakrası olarak da bilinir. Burada sevgi ve şefkatle ilgili tohumlar saklıdır. Bedenimizdeki timüs bezi, dolaşım sistemi, kalp adalelerinin meridyenleri bağlantılıdır.  Bu çakranın rengi de yeşil’dir.

BEŞİNCİ ÇAKRA:
Boğaz çakrası olarak bilinir. Bedenimizde tiroit beziyle bağlantılıdır. İletişim, ifade ve yüksek düşünsel süreçlerle ilgilidir. Burada arınmayla ilgili karma tohumları saklanır. Bu şakra solunum sistemi ve deriyi kontrol eder. Bedenimizdeki bağlantılı meridyenleri, akciğerler ve kalbe giden adalelerdir. Rengi ise acık mavi’dir.

ALTINCI ÇAKRA: Üçüncü göz ya da alın Çakrası olarak da bilinir.  Bu şakra hipofiz beziyle, salgılarla bağlantılıdır. Yüksek düzeyde kendi kendinin farkında olma, içsel vizyon, mutluluk, neşe, zihin gücüyle ilgilidir. Bilimsel araştırma, ruhsal uygulamalar ve bilgelik tohumları bu şakra da saklanmaktadır. Beyin ve tüm vücut sisteminin yönetici kanalıdır. Aynı zamanda idrar kesesi ve ince bağırsak meridyenleriyle bağlantıdır. Bu çakranın rengi çivit mavi’sidir.

YEDİNCİ ÇAKRA: Başın tepesindedir ve tepe çakrası olarak da bilinir. Epifiz beziyle bağlantılı olan bu Çakra, kendini bilme, en yüksek şuurluluk ya da aydınlanma ile ilgilidir. Bu çakranın rengidir mordur.
Bu makale şu konularla ilgili olabilir :reiki nasıl yapılır - reiki sembolleri - çakra - reiki -

Yorumlar