Reiki

Reiki Eğitimi İzmir
Evren ilk oluşumundan bu yana evrensel yaşam enerjisi ile doludur. Var olan her şey evrensel yaşam enerjisinden beslenir. Yaşamsal faaliyetlerimiz olduğu kadar, yaşamımızın şekillenmesi de bu enerjinin doğru ve yerinde (ya da yanlış) kullanılması ile oluşur. Her hücremiz bu enerji ile beslenir, her talebimiz bu enerjinin yardımı ile yerine getirilir. Yani evrensel yaşam enerjisi yaşamımızın her aşmasında her noktasında vardır. Fizik ve enerji bedenlerimizi evrensel yaşam enerjisi ile besleriz, yaşamdaki tercihlerimizi de evrensel yaşam en
Çakralar - Reiki
Reiki, 1920’lerde Japonya’da,  Mikao Usui’nin Kurama Dağında yaptığı yirmi bir günlük uzun meditasyonu sırasında yaşadığı bir ruhsal deneyim sonucunda, bunun bir şifa enerjisi olduğunu algılaması ile başlıyor. Usui, 1922 yılında Usui Reiki Ryoho Gakkai adlı bir organizasyon kuruyor ve burada hem şifa veriyor, hem de aktarmayı öğretiyor. Zamanla hem bu kuruluş içinde hem de dışarıda öğretmen yetiştirmeye başlıyor. 1923 senesinde Tokyo’da yaşana
İzmir Reiki Eğitimi
Reiki her yerde varolan, ki: ruhsal yaşam enerjisi anlamına gelmektedir. Sözcük anlamı, Japonca’da, “Evrensel Yaşam Enerjisi” anlamına gelmektedir. 1900′lü yılların başında Japon bir rahip olan Dr.Mikao Usui tarafından çok eski olan şifa yönteminin araştırılmasıyla ortaya çıkmıştır.Evrende var olan bütün canlılar, yani hayvanlar, bitkiler ve hatta bilimin cansız di
Reiki Nasıl Yapılır?
Reiki uygulandığında tıpkı su borularından akan yüksek basınçlı su gibi çalışır. Reiki akışı sırasında; bedenin enerji kanallarındaki düğümleri çözer, tıkanıklıkları açar, tüm dokulara pozitif etki eder, hasara uğramış kısımlarını düzeltir, enerji yollarını ve vücudu temizler, kuvvetlendirir. Enerji alanımızın titreşimi artar ve bizi negatif duygu ve düşüncelerin saldırı
Reiki Nasıl Öğrenilir?
Reiki bir din değildir. Bir yeni çağ felsefesi uygulaması da değildir. Hiristiyan, budist, şinto, hindu ve islam dininden birçok insan Reikiyi uygulamaktadır ve herhangi bir inanca yardımcı olan bir ruhani uygulamadır. Usui Reiki Hikkei kitabında (Usuinin öğrencilerine verdiği bir el kitabı), Usui şunları söylemektedir;  Benim
İzmir Reiki 1. Seviye Eğitimi
Reiki bir şifa ve aydınlanma sistemidir. Her ne kadar yeni çağ felsefesi ve diğer materyaller eklense de, batıda çoğu sadece şifa sistemi olarak öğretilir. Bir şifa sistemi olarak, hem kendinizde hem de başkaları üzerinde kullanılabilir. Reiki, enerji ve şifadır. Bazıları bunu tanrıdan gelen enerji olarak tanımlarken, başkaları iyileştiren yedi şifa ışığının biri
Reiki Merkezi İzmir
19.yüzyılın sonlarına doğru, Japonya'da Kyoto kenti yakınlarında bir manastırda rahip olarak görev yapan Dr.Usui'ye, öğrencilerinin sorduğu bir soruda, Hz.İsa'nın ölüleri diriltmesi, görmeyen gözleri açmasının kerameti sorulmuş; şifa gücünün nerden geldiğine yanıt veremeyince arayış başlamış. A.B.D, Hindistan, Tibet'de yapılan araştırmalarında cevaba ulaşamamış ve kendi ülkesine dönmüş. Dr.Usui, yanıtı kendi kalbinde bulma ümidiyle 21 günlük oruç ve meditasyon yapabileceği kutsal dağa çıkmış. Son gün güneş yükselirken beyaz bir ışığ
Reiki Kursları İzmir
Reiki insanların kendileri ve inançları arasındaki ilişkiyi desteklemekte ve beslemektedir. Evrende var olan enerji Yaradan’ a aittir, her kim ve ne olursak olalım ondan geleni kullanırız. Bu nedenle Reiki enerjisini belirli bir tanım ve dinsel bağlantı içine sokmak doğru olmayacaktır.Reiki bedenin kendini iyileştirme yetisini canlandırır, aktive eder. Böylelikle Reiki doğal şifa sür
İzmir Alsancak Reiki
Reiki kelimesi Japonca'da Transandantal ruhun enerjisi yani kozmik yaşam enerjisi demektir. Yediden yetmişe herkesi maddi manevi sağlığa götüren bir ışık yoludur. Tanrısal sevgisiyle bütüne yönelik ve içinde varoluş ruhunu taşıyan her varlığa, ayırım gözetmeksizin, ancak tekamül sınırlarına uygun bir şekilde etki eden bir uygulamadır. Vücut-Ruh dengesini düzenleyip muhafaza eder ve aynı zamanda yaşam enerjisi kapasitesini ç
İzmir Reiki Kursları
Reiki, 19. yüzyılda Dr. Mikao Usui tarafından Japonya'da tekrar ortaya çıkarılmıştır. Dr. Usui, Japonya'nın Kyoto kentinde küçük bir üniversitenin yöneticisi olup, hıristiyan bir rahipti. Bir pazar ayininde öğrencisinin sorduğu bir soruya cevap veremedi. Bu, hayatının dönüm noktası oldu. Soru şuydu: "Hz. İsa şifa enerjisi ile hastaları nasıl iyileştirdi? Buna sadece kutsal kitapta yazıyor diye mi inanıyorsunuz yoksa böyle şeylerin gerçekleşmesine şahit mi oldunuz?" Öğrenc
İzmir Reiki, Reiki İzmir, Reiki Eğitimi
Reiki zihinsel, duygusal, bedensel ve hatta ruhsal her tür sorunda kullanılabilen evrensel bir enerjidir. Sorunlarımızın çoğu zihinsel ve duygusal olarak başlar, sonradan bedene sirayet eder. Kullandığımız reiki enerjisi bizim bedenimizin kendini iyileştirme kapasitesini artıran ve onu uyaran, hatırlamasını sağlayan bir enerjidir. Bedenimizdeki sistemlerin hepsi birbiri ile bağlantı halindedir. Bir tanesi bozulduğunda, zaman içinde diğer sistemleri de etkilemeye başlar. Bir bölgedeki hastalık, ilişkili ba
Reiki İzmir
Reiki bedenin kendini iyileştirme yetisini canlandırır, aktive eder. Böylelikle Reiki doğal şifa sürecimizi başlatır, destekler ve güçlendirir. Reiki, farkındalığı olan bir enerjidir. Hiçbir zaman zarar vermez, her zaman doğru biçimde yardımcı olur. Uygulanan insanın ihtiyaçlarına göre yarar sağlar. Reiki verme konusunda hiçbir zaman endişe duyulmamalıdır. Kullanıcı, bu güçlü enerjiyi kanal olarak uyguladığı için, kullanıcının kişil
Reiki Kursu İzmir
Reiki içimizde, her yerde ve her varlıkta olan yaşam enerjisini tanımanın, kullanmanın, güçlendirmenin ve yönlendirmenin tekniğidir. Dr. Mikao Usui tarafından 1800’lü yılların sonlarında Japonya'da keşfedilmiştir. Usui Reiki doğal olarak bedenin enerjisini dengeler. Ayrıca kişiyi zihinsel, duygusal, ruhsal yönleriyle de etkileyerek bir bütün olarak sağlık, denge ve huzur getirir. Usui Reiki bütün tedavi ve terapileri destekler ve hı
Reiki İzmir Karşıyaka
Reiki, Japonya'dan Batı'ya ilk geldiği günden beri, "Reiki'nin Öyküsü", Reiki ustalarının öğretim tekniklerinin bütünleyici ve vazgeçilmez bir parçası haline geldi. Hemen hemen her Reiki uygulayıcısına bu öykü anlatılır ve şimdiye dek doğruluğunu sorgulayan hiç kimse olmadı. Çok sayıda Batılı Reiki ustası, Hawayo Takata'ya dek kökenlerini araştırırlar. Hawayo Takata, Batı'da, dünyanın üçüncü büyü
REİKİ VE UYANIŞ
1 – Siz bir kurbansınız. Hemen hemen hepimiz güçsüz olduğumuz duygusuyla dünyaya geliriz. Çoğumuz da bu duyguyu taşımaya devam eder. Dünyanın bizim dışımızda döndüğünü düşünürüz: hükümet, komşular, toplum, kötü insanlar… Hiçbir etkimizin olmadığını hissederiz. Bizler dünyanın geri kalanının amacının bir etkisiyizdir. Yakınırız, şikayet ederiz, protesto ederiz ve bizden sorumlu olanlarla mücadele etmek içi
İzmir Reiki Merkezi
Reiki bir Ruhsal Şifa Tekniğidir. Yediden yetmişe herkesi maddi manevi sağlığa götüren bir ışık yoludur. Tanrısal sevgisiyle bütüne yönelik ve içinde varoluş ruhunu taşıyan her varlığa, ayırım gözetmeksizin, ancak tekamül sınırlarına uygun bir şekilde etki eden bir uygulamadır. Vücut-Ruh dengesini düzenleyip muhafaza eder ve aynı zamanda yaşam enerjisi kapasitesini çoğaltır. Böylece hem mevcut rahatsızlıklar giderilecek
Uzaktan Reiki
Reiki de, enerjileri kullanarak uyguladığımız bir şifa yöntemi olduğundan, birebir eğitimle olduğu gibi uzaktan eğitimle de öğrenilebilir. Dikkatimizi verebildiğimiz her yere ve her düşünceye enerji göndermemiz mümkündür. Reiki de, enerjileri kullanarak uyguladığımız bir şifa yöntemi olduğundan, birebir eğitimle olduğu gibi uzaktan eğitimle de öğrenilebilir. Tüm dünyada bunun uygulaması ya
Reiki Enerjisi ile Şifa Nasıl Verilir?
Reiki, Japonya'dan Batı'ya ilk geldiği günden beri, "Reiki'nin Öyküsü", Reiki ustalarının öğretim tekniklerinin bütünleyici ve vazgeçilmez bir parçası haline geldi. Hemen hemen her Reiki uygulayıcısına bu öykü anlatılır ve şimdiye dek doğruluğunu sorgulayan hiç kimse olmadı. Çok sayıda Batılı Reiki Ustası, Hawayo Takata'ya
Reiki Mucizesi
Reiki, tüm canlıların içinde ve çevresinde sınırsız miktarda bulunan temel hayat gücüdür. Bu enerjinin kaynağının Evren’in yaradılış noktası olduğunu söylemek yanlış olmaz. Yaşadığımız her türlü kötü olay ve dış dünyadan aldığımız negatif etkiler vücudumuzun her bir hücresi içerisinde kayda alınmaktadır. Bu, bizi fiziksel anlamda etkilediği gibi iç dünyamız içerisinde de bir takım aksaklıklara neden olur ve bize örneğin uykusuzluk ve kendine güvensizlik şeklin
Reiki Tarihi
Genel olarak , Çin “Qigong” un Dünya çapında yaygın 5 farklı akımı vardır. Hepsi ya Taoizm,Budizm ya da Konfüçyunizm kökenlidir ve aktif , aktif/pasif , pasif olarak sınıflara ayrılırlar.Çin terminolojisinde bunlar “ Yin” “Yin/Yang”, “Yang” şeklinde yer alır. “Yin” pasif olan çe
Gösterilen Makale 1-20 (Toplam Makale 31)
Sayfa:1 - 2